Loopt van 03-07-2023 tot 31-12-2023 | 24 uur per week | optie verlenging onbekend | Gemeente | Venlo | HBO/WO

Functieomschrijving

Werken voor Venlo

Kun je goed luisteren, doorvragen en rekening houden met ieders wensen en belangen? En blijf je daarbij het projectdoel scherp op het netvlies houden en ben je actief op zoek naar koppelkansen op gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in samenwerking tussen overheid bedrijven en inwoners? Dan zoeken we jou! Als de omgevingsmanager bij projecten in de openbare ruimte zorg je voor de vertegenwoordiging van het omgevingsgeluid binnen de projectteams en maak je koppelkansen inzichtelijk op gebied van energie, klimaatadaptatie en circulariteit breder dan de gemeentelijke opgave en draag je bij aan realisatie / haalbaarheid van uitvoering.

Wat ga je doen?

Binnen een projectteam ben je als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de belangen van het project en het in kaart brengen van de omgevingspartijen. Je fungeert als intermediair tussen de projectorganisatie en stakeholders en bent ook het eerste aanspreekpunt voor stakeholders. Door te luisteren en door te vragen en rekening te houden breng je ieders wensen en belangen in beeld. Je promoot daarbij niet alleen de overheidsopgave maar stimuleert ook bewustwording en handelen van bedrijven en inwoners om voor wat betreft hun bezit en invloedssferen vergelijkbare maatregelen te nemen en overeenkomstige doelen te realiseren op gebied van leefbaarheid, materiaalgebruik, biodiversiteit en energieopwekking / gebruik. Je legt daarbij actief verbindingen naar faciliteiten, adviesmogelijkheden , regelingen / subsidies om drempels weg te nemen om daadwerkelijk resultaten te behalen

Je kunt tegen een stootje en laat je niet van je stuk brengen om de klus te klaren. Je draagt bij aan creatieve oplossingen om tot consensus te komen. Je hebt een duidelijke signaalfunctie in het projectteam bij het herkennen van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het project.

Je start met de volgende projecten: Centrumplan Tegelen, integrale aanpak Straelseweg, integrale aanpak Diependijkstraat en Glazenapplein Tegelen.

Je draagt als omgevingsmanager in ieder geval zorg voor:

·       Een strategie voor het participatieproces met aanwonenden en andere stakeholders;

·       Bijeenbrengen van belangen en analyseren op hun kansen tot het aangaan van een verbinding;

·       Organisatie/regie informatieavonden (-bijeenkomsten);

·       Bepalen van communicatiestrategie richting bewoners en andere stakeholders;

·       Begeleiden van communicatiestrategie richting media (opstellen van en anticiperen op nieuwsberichten);

·       Deelname en advisering aan projectteams (volgens de IPM-gedachte);

·       Inzicht in vergunningprocedures, aanbestedingsbeleid en proces grondverwerving en overlast beperkende maatregelen.

·       Koppelkansen met leefbaarheid en duurzaamheid (energie, vergroening en materiaal gebruik)

·       Je promoot inwoners en bedrijven om in verlengde daarvan voor hun eigen bezit vergelijkbare stappen te zetten

·       Je legt verbindingen met adviespartijen, faciliteiten en regelingen en subsidies om daadwerkelijk inwoners en bedrijven ook resultaten te laten behalen

·       Je maakt duurzaamheidswinst via communicatie als resultaat inzichtelijk vanuit perspectief van inwoner en of bedrijf om daarmee een olievlekwerking te creëren dat anderen ook gaan meedoen

Samen met de andere projectteamleden en cluster duurzaamheid stem je de activiteiten en deelproducten goed op elkaar af om het gewenste projectresultaat behalen. Jullie houden elkaar scherp, steunen elkaar, spreken elkaar aan en zijn kritisch op de eigen rol en op die van de andere teamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar.

Functie-eisen

Wat neem je mee?

·       Je weet de juiste contacten te leggen voor steun en medewerking om de projectdoelen te bereiken;

·       Je kunt tegen een stootje, blijft positief en kunt anticiperen op het heersende sentiment;

·       Je bent resultaatgericht, kunt plannen, snel schakelen en organiseren en anticipeert op toekomstige (uitvoerings)risico’s en ontwikkelingen;

·       Je bent in staat om complexe materie / opgaven van leefbaarheid en duurzaamheid te vertalen in eenvoudige taal en laat met voorbeelden zien wat dit inwoners en bedrijven kan opleveren

Je profiel

·       Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau binnen een relevante opleidingsrichting

·       Interesse in het werkveld / opgave van verduurzaming (energie, klimaatadaptatie en circulariteit

Competenties

·       Omgevingsbewust

·       Politieke sensitiviteit

·       Professioneel, maar ook toegankelijk en verbindend

·       Weet met deskundigheid adviezen vakinhoudelijk goed te onderbouwen

·       Plannen en organiseren

·       Netwerker, in staat om vraagstukken te koppelen zonder snelheid te verliezen

Breng je dan ook nog een gezonde dosis humor, stressbestendigheid, doorzettings- en relativeringsvermogen mee, dan pas jij in ons plaatje.

Wat krijg je terug?

Bij de gemeente Venlo hebben ze oog voor jou. Als professional maar ook als individu. De sfeer is innovatief, dynamisch en persoonlijk. Bij deze gemeente krijg je vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past. Bijvoorbeeld door het nieuwe werken, wat plaats en tijd onafhankelijk is.  

Concreet bieden ze het volgende:

·       Alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé; 

·       Veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;

·       Je doet ervaring op in kleine en middelgrote projecten en kunt meekijken met een ervaren omgevingsmanager bij majeure projecten. 

Vacature categorie: Gemeente
Type vacature: 24 uur per week
Vacature locatie: Noord-Limburg
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx