Publicatiedatum 14 oktober 2023 | Sluitingsdatum aanbieden 24 oktober 2023

Loopt tot 31-03-2024 | optie verlenging tot 01-07-2025 | 32 tot 36 uur per week | 2 posities | Waterschap Limburg | Water in Balans

Functieomschrijving

Geen last van koudwatervrees?

De klimaatverandering gaat hard. Limburg heeft dat tijdens meerdere zomers goed kunnen voelen. De watercrisis van juli 2021 heeft veel schade veroorzaakt. Niet alleen materieel, ook emotioneel. Met het programma Water in Balans pakt Waterschap Limburg deze wateroverlast aan. Dat doen ze samen met hun omgeving in diverse projecten, zowel in de verkenningsfase, planvormingsfase als in de uitvoering. Een omgevingsmanager die in verbinding staat met betrokkenen en oog heeft voor de verschillende belangen, is onmisbaar en vervult een belangrijke taak.

Waar kom je te werken?

Binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg werken zo’n 45 mensen in meerdere teams samen aan het terugdringen van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Een uitdagende opgave en een heel actueel thema. Je spart samen met andere omgevingsmanagers en teamgenoten over je aanpak en deelt je eigen werkzaamheden in. Je bent zowel binnen (kantoor of thuis) als buiten actief. Ze stimuleren om vernieuwing te zoeken in aanpak, participatie en uitvoering. Je staat er zeker niet alleen voor: het waterschap biedt een moderne werkomgeving met gepassioneerde en enthousiaste collega’s. Samen klaren we die klus!

Wat ga je doen?

Als omgevingsmanager vergroot je het draagvlak voor projecten bij de betrokken partijen in de omgeving. Ze werken in de IPM-structuur en zoeken een omgevingsmanager die sterk is in de verkenningsfase en ook prima uit de voeten kan in de planuitwerkings- en realisatiefase. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een degelijk gebieds- en participatieproces. Je vertaalt technische en/of juridische projectinformatie naar omgevingspartijen en bestuurders. Je haalt ideeën, wensen en (klant)eisen op bij stakeholders, brengt deze in bij het project en/of programma en draagt vervolgens weer zorg voor terugkoppeling en afhandeling bij de stakeholders. Daarbij ben je de spil binnen integrale gebiedsprocessen en acteer je op diverse niveaus met stakeholders.
Tot de werkzaamheden behoren:
Het vormgeven van de omgevingsstrategie voor het project en het vertalen ervan in concrete producten en werkzaamheden in verkenning-, planvorming- en uitvoeringsfase;
Het aansturen, organiseren en begeleiden/uitvoeren van het omgevingsmanagement;
Het voorbereiden, organiseren en begeleiden van publieksbijeenkomsten;
Het zelfstandig of in teamverband voorbereiden, deelnemen aan en/of voorzitten van overleg met belanghebbenden in bijvoorbeeld keukentafelgesprekken;
Het zelfstandig (schriftelijk) beantwoorden van vragen uit de omgeving op basis van de lijnen zoals uitgezet binnen het programma;
Het uitvoeren van omgevingsanalyses (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen);
Vergunningaanvragen en conditionerende onderzoeken begeleiden danwel het coördineren van het ingenieursbureau op deze onderwerpen;
Afstemmen met de coördinator grondverwerving;
Processen rondom procedures op basis van de Waterwet en straks de Omgevingswet coördineren (bestuurlijk, publicatie, bezwaar/beroep);
Opstellen van voorstellen voor het kernteam, portefeuillehouder en of het Dagelijks Bestuur en deze in de besluitvormingslijn brengen.
Opzetten en bijhouden van het KES-dossier gedurende de verschillende fasen van een project (verkenning, planvorming en uitvoering).
Input leveren op het gebied van omgeving voor het bestek.
Afstemmen omgevingsmanagement bij de aannemer.
Afstemmen met afdelingen van lijnorganisatie over onderdelen van het project.
Samenwerken in het IPM-team en werken met Relatics.

Wie zoeken zij?

Zij zoeken twee energieke en proactieve omgevingsmanagers die stevig in hun schoenen staat, met een hands on instelling, die goed kunnen omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, medewerkers als inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Die het een uitdaging vinden om integraal en met de omgeving het waterschap en de samenleving voor te bereiden op een klimaat met meer extremen. Een omgevingsmanager die in staat is het programma en de projecten snel te doorgronden, weet wat de doelen zijn en waar de uitdagingen liggen. Iemand die partijen met elkaar kan verbinden en die graag met veel verschillende partijen wil werken aan klimaat gerelateerde issues en oplossingen.

De Omgevingsmanagers kunnen zich makkelijk bewegen tussen de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie. Sensitiviteit, goed inzicht in stakeholders en verbinding kunnen leggen zijn belangrijke pijlers voor succes. De omgevingsmanagers die zij zoeken hebben oog voor de werkwijze binnen het programma en maken zich deze gemakkelijk eigen. Zij kunnen goed omgaan met complexe trajecten die horen bij de samenwerking met in- en externe stakeholders en heeft een sterk gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen. Zij zoeken een medior/ senior omgevingsmanager. Een junior omgevingsmanager met voldoende potentie nodigen wij echter ook van harte uit om zich aan te melden.

De invulling van de functie vereist inhoudelijk vakmanschap, maar ook persoonlijke kwaliteiten als bestuurlijke sensitiviteit, anticiperen, verbinden en omgevingsbewustzijn.

Verder:

Heb je ervaring met Systems Engineering (HEEL) en het ophalen en vertalen van klanteisen naar bestekseisen;
Heb je affiniteit met projectmanagement;
Heb je minimaal een afgeronde HBO opleiding;
Ben je tenminste 5 jaar werkzaam op het gebied van omgevingsmanagement;
Beschik je over een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteit;
Ben je een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Je weet wat je daarbij wel en niet kan beloven;
Beschik je over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
Heb je een helicopterview, bent in staat de situatie snel te overzien. Je kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden;
Ben je als persoon omgevingsbewust, een teamplayer, een verbinder, resultaatgericht, flexibel, zelfstandig en organisatiesensitief.
Ben je een doorpakker en weet projecten van de planuitwerking richting uitvoering te brengen.Voor het waterschap is het een meerwaarde als je werkervaring hebt met het werken aan complexe projecten in het (natte)ruimtelijk fysieke domein (waterbeheer, waterveiligheid, gebiedsontwikkeling).

Interesse?

Graag ontvangen wij naast je cv een motivatiebrief. Na een eerste selectieronde op basis van de aanbiedingen voeren we met een aantal kandidaten een gesprek.

Omvang
De functie wordt ingevuld middels een inhuurovereenkomst voor 32-36 uur per week binnen Waterschap Limburg op jaarbasis van 46 weken.
Vacature categorie: Waterschap
Type vacature: 32 tot 36 uur per week
Vacature locatie: Limburg
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx