Loopt van 1 mei 2024 t/m 30 april 2025 | Optie verlenging 6×6 maanden | Standplaats Veldhoven | 18 uur per week | Gemeente Veldhoven | Deadline aanbieden kandidaat 7 april 2024

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Opdrachtomschrijving

Het Project PeterZuidlaan-Julianastraat heeft als uiteindelijke doel het verbeteren van de doorstroming en het optimaliseren van de noord-zuid snelfietsroute. Dit doen we door:

¨       Een verbinding te maken tussen de Peterzuidlaan en de Julianastraat:;

¨       een vrijliggende noord zuid fietsverbinding aan te leggen;

¨       de ondergrondse- en bovengrondse infra te vernieuwen en te optimaliseren.

Het ontwerp en realisatiefase van het project wordt momenteel aanbesteed met een UAV-gc contract.

Project HOV4

De gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant zijn bezig met de voorbereiding voor een nieuwe snelle busverbinding – hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) – van Eindhoven Centrum naar Veldhoven Bedrijventerrein De Run en in de toekomst mogelijk ook naar de Kempen. De busverbinding op Veldhovens grondgebied moet ingepast worden op de Kempenbaan.

Wat zoeken wij:

Een manager projectbeheersing die het projectmanagement van de twee infrastructurele projecten inzicht geeft in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment in het project. Van iedere activiteit moet aan te tonen zijn wat het heeft opgeleverd, wat het heeft gekost en hoe lang het heeft geduurd. Integrale projectbeheersing zorgt voor de controle van tijd, geld en kwaliteit. Sturing is gebaseerd op risicomanagement. De manager projectbeheersing is verantwoordelijk waar het gaat om de project brede beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en  risicobeheersing.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat wordt beoordeeld op basis van werkervaring die passend is bij de opdracht. Deze persoon moet affiniteit hebben met grote en complexe infrastructurele werken, waarbij de focus ligt op alle bovengenoemde aspecten maar vooral op financien.

Verder is van belang dat hij/zij bekend is met werken met geintegreerde contractvormen en ervaring heeft met samenwerken in een IPM omgeving.

De manager projectbeheersing:

  • Is analytisch;
  • Is op samenwerking gericht;
  • Heeft een zakelijke, bedrijfsmatige en resultaatgerichte instelling;
  • Bewaard een goed evenwicht tussen faciliterend en controlerend in het belang van de realisatie van het project;
  • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden.

Interviewplanning

De interviews vinden plaats half april.

VOG

Inzet alleen na overleg van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel:25 %

Opleidingsniveau

Gewenst opleidingsniveau: HBO+

  • HBO (10 %)
  • HBO+ (15 %)

Weging:15 %

Werkervaring

Hoeveel jaar werkervaring: minimaal 7

  • 7 jaar (5 %)
  • 7 jaar of meer (10 %)

Weging:10 %

CV

Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.

Weging:25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging:25 %

Vacature categorie: Gemeente
Type vacature: 18 uur per week
Vacature locatie: Regio Eindhoven
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx