Loopt van 29-102-203 tot 01-07-2024 | optie verlenging 2 x 3 maanden | 24 uur per week | Gemeente Bernheze | Standplaats Heesch

Sluitingsdatum inschrijving 12 oktober 2023

Opdrachtomschrijving

De nieuwe Omgevingswet vraagt veel van de gemeente Bernheze. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. We zijn al fors op stoom. In projecten zijn verschillende resultaten geboekt, zoals de ontwerp-omgevingsvisie, verordening fysieke leefomgeving, delegatiebesluit, adviescommissie omgevingskwaliteit, een werkende aansluiting op het digitaal Stelsel Omgevingswet en een inhoudsopgave voor het omgevingsplan. En daarbij is in de gemeentelijk organisatie en met partnerorganisaties intensief samengewerkt.

De organisatie wil in de komende maanden tot in de haarvaten volgens de eisen en de geest van de Omgevingswet gaan werken. Maar wel volgens de Bernheze methode: we doen het samen en het blijft gezellig. We zoeken daarom voor de periode tot 1 juli 2024 een coordinator die in staat is de mensen, de cultuur, de samenwerking en de organisatie organisch om te buigen, zodat we soepel de Omgevingswet uitvoeren. Dat vraagt van de hele organisatie dat we kennis en ervaring opdoen met de Omgevingswet in het dagelijkse werk, nieuwe werkwijzen en hulpmiddelen ontwikkelen, de dienstverlening zowel digitaal als fysiek herinrichten en soms wijzigingen in de taakverdeling en structuur aanbrengen, maar ook werken aan soft-skills om de ja-mits benadering richting initiatiefnemers aan te leren.
Was het maar zo dat alles vooraf is uitgedacht. Veel vragen zullen we werkende weg pas gaan stellen en het antwoord vinden we ook pas later. Dat betekent dus ook omgaan met onzekerheid en waar de organisatie vraagt te adviseren en te begeleiden. En hierover transparant communiceren wanneer initiatiefnemers en inwoners hier ‘last’ van krijgen.

Als coordinator vragen we je doortastend te zijn waar nodig, maar vooral de actoren die het echte werk gaan doen en in de toekomst blijven doen in hun kracht zetten. Je bent vooral succesvol, wanneer je jezelf overbodig hebt gemaakt. Je weet de mensen in de organisatie mee te nemen in hun eigen veranderproces.

Met wie


Met de volgende subgroepen binnen de gemeentelijke organisatie ga je aan de slag:

(Burger) raadsleden gaan een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Ze zullen door training en learning on the job werkende weg de Omgevingswet gaan uitvoeren. 

Het college van B&W zal in hun contacten met initiatiefnemers en partnerorganisaties en in hun besluitvorming bewust gaan handelen volgens de letter en de geest van de Omgevingswet.

Het directieteam en de teamcoaches vervullen een cruciale rol in de transitie en begeleiden de medewerkers hierin. Zij scheppen de condities, zodat de organisatie soepel kan veranderen. Ook komen andere sleutelpersonen als de griffie, projectleiders Omgevingswet en strategen in beeld. De samenwerking tussen medewerkers, de inrichting van de werkprocessen rondom initiatieven, het bouwen aan een volwaardig omgevingsplan, integraal en gebiedsgericht werken in programma’s onder de Omgevingswet en het bouwen aan de ‘ja-mits’-cultuur die kenmerkend is voor de Omgevingswet, zijn voorbeelden van verandering. Dit vraagt een andere stijl van werken en een herijking van processen, overleggen en het anders adviseren van het college van B&W.

Medewerkers


Elk onderdeel van de organisatie heeft te maken met inwoners, initiatiefnemers en partnerorganisaties. Uiteindelijk moeten zij merken dat het uitvoeren van de Omgevingswet soepel verloopt. Als coordinator houd je in het oog dat de organisatie zorgvuldig en transparant de signalen van ‘buiten’ over de uitvoering  van de Omgevingswet op waarde schat. We willen niet in de situatie komen van “operatie geslaagd, patiënt overleden”. Eén van de doelen van de Omgevingswet is immers dat het sneller en makkelijker wordt voor de initiatiefnemers en andere betrokkenen.

Kandidaatomschrijving

Wie zoeken we?

 • Ervaren coordinator in de gemeentelijke context
 • Verbindende persoonlijkheid
 • Kennis van de Omgevingswet
 • Weet wie de changemakers zijn en zet hen effectief in
 • Kent de instrumenten die je kunt inzetten bij de transitie (w.o. communicatie, training, coaching, gedrag, kennisontwikkeling, vieren van successen etc.)
 • Slim balanceren tussen cultuurverandering en organisatieverandering
 • Weet hoe je werkprocessen slimmer (en leuker) kan maken
 • Kent de kracht van opleiden, maar ook de zwakte ervan.
 • Weet learning on the job effectief in te zetten
 • Creëert een werkklimaat van integraal werken
 • Snapt dat de winkel moet open blijven tijdens de verbouwing en hoe je deze druk op de organisatie kunt managen

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 oktober 

Deze uitvraag geschiedt als Europese aanbesteding. Hier horen eisen en wensen bij waar rekening mee gehouden moet worden:

Eisen

Gevraagde documenten

Aanleveren na gunning

 • verklaring omtrent gedrag

Gunningscriteria

Weging prijsdeel:25 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De ervaring omschrijven en een link leggen naar de inhoud van de opdracht.
De beschikbaarheid op de beoogde startdatum.
De beschikbaarheid op de datum van het geplande selectiegesprek.

Weging:10 %

ervaring als transitiemanager

aantal jaren ervaring als transitiemanager

Weging:15 %

ervaring binnen de gemeentelijke overheid

aantal jaren en inhoud van de ervaring binnen de gemeentelijke context

Weging:15 %

kennis en toepassing van de omgevingswet

Ervaring in het toepassen en de kennis van de omgevingswet

Weging:10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De ervaring als transitiemanager binnen een gemeentelijke context. De mate waarin iemand in staat in om verbindingen tussen partijen te leggen. De kennis van de omgevingswet. 

Weging:25 %

Vacature categorie: Gemeente
Type vacature: 24 uur per week
Vacature locatie: Noord-Brabant
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx