WIj bieden een contract aan bij ons zusterbedrijf IPM Support. Doel is om de professional 24 uur per week te detacheren en de overige tijd aan interne projecten te laten werken. De uitvraag voor de detachering verloopt bij deze vacature via een platform waarop wij de professional dienen aan te bieden. RIjkswaterstaat is de opdrachtgever voor de detachering.

Functiebeschrijving

Rijkswaterstaat


Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtomschrijving

Als Adviseur System Engineering (SE) wordt je ingezet in het PPO cluster ZN A Vaarwegen in Zuid- Nederland. Je gaat werken aan de nieuw op te stellen onderhoudscontracten voor de vaar- en waterwegen van Zuid-Nederland. In deze rol ben jij het aanspreekpunt voor projectteams bestaande uit medewerkers van PPO als de RWS regio Zuid Nederland voor het inrichten en vullen van de GRIP-omgeving ter ondersteuning van het SE-proces.

Je draagt zorg voor de inbedding van de System Engineering-methodiek op alle niveaus van de projectvoorbereiding en –uitvoering en met name het dossier welke opgesteld wordt in de RWS-omgeving GRIP. In het project ben je verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van de SE aanpak en werkwijze inclusief coördinatie en beheer van het RWS eisenbeheerprogramma Grip (Relatics). Als kerngebruiker ben je het centrale aanspreekpunt voor het RWS eisenbeheerprogramma Grip (Relatics) en faciliteert de processen die hierin zijn opgenomen. Daarnaast instrueer en train je teamleden in het werken met en in de Grip (Relatics) omgeving. Je coördineert de werkzaamheden en beheert de informatie in Grip (Relatics) dusdanig dat dit aansluit op de projectspecifieke wensen en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de standaard RWS werkwijze.

Werkzaamheden

 • Als kerngebruiker GRIP beheer je de projectomgeving en ondersteun je de gebruikers binnen het projectteam in samenwerking met het GRIP-team van RWS. Daarbij beantwoord je vragen van de gebruikers en zet deze indien nodig door naar het GRIP-team
 • Je kent de projectprocessen, kan deze vertalen naar GRIP-oplossingen en legt vast wie welke verantwoordelijkheid heeft bij het werken met GRIP.
 • Je voert werkzaamheden uit ten behoeve van het vullen van informatie in GRIP en beheert deze informatie zodanig dat dit aansluit bij de project specifieke wensen. Dit doe je in nauwe afstemming met de andere projectteamleden aansluitend bij de werkwijze van de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het integraal en tijdig opstellen en actualiseren van de VSE en VSP in GRIP (Relatics) en producten die raken aan het opstellen daarvan. Dit doe je onder andere door:
  • Het specificeren van eisen;
  • Het beheren van objecttypen- en objectenstructuren en functies;
  • Het in beeld brengen van raakvlakken en het beheer daarvan;
  • Het opstellen van rapportages vanuit GRIP (KES, VSE, VSP, V&V);
  • Het vastleggen, samenstellen en controleren van klanteisen.

Samen met anderen

Je werkt actief samen met je collega’s uit diverse voorbereidingsteams. Binnen de projectteams zorg jij ervoor dat iedereen het belang van System Engineering en GRIP onderkent en onderschrijft. Verder stem je met de IPM-rolhouders af of met de geleverde producten aan de verwachtingen van de projectteams wordt voldaan.

Elke dag beter

Je draagt aantoonbaar bij aan de standaardisering van het veiligheidsproces binnen de projecten van het cluster. Je werkt (pro)actief mee aan het op orde houden van kwaliteit en kennis door middel van kennisontwikkeling, kennisborging en het delen van kennis binnen het projectteam.

Je hebt oog voor verbetering binnen het cluster en brengt hiertoe verbetervoorstellen in, zodat de veiligheidsprocessen goed en tijdig worden doorlopen en dat de benodigde documentatie hiervoor tijdig wordt opgesteld.

Projectencluster ZN A Vaarwegen

Binnen PPO is ZN-A Vaarwegen het cluster dat zich bezig houdt met onderhoud, inspecteer en verbetering van de vaarwegen, oevers, stuwen, sluizen en bruggen in Zuid-Nederland, van Eijsden tot de Biesbosch. We begeleiden projecten van instandhouding tot renovaties, van calamiteiten tot de afhandeling van storingen en tot het verrichten van inspecties en het geven van advies aan de beheerder.

We werken vanuit de bedoeling aan de gemeenschappelijk opgave van Regio, PPO en markt m.b.t. het veilig beschikbaar zijn van de vaarwegen in Limburg en Brabant. Dit met effectieve inzet van middelen, waarbij veiligheid voorop staat en geen concessies worden gedaan op kwaliteit. We tonen goed huisvaderschap zoals we zouden doen wanneer het om ons eigen huis gaat. Onze professionele teams werken integraal en zelfsturend. We zoeken naar duurzame oplossingen en onze afspraken zijn SMART. Bij een kwaliteitstoets scoren we groen. We zijn een betrouwbare partner voor regio en Markt. We komen afspraken na en kennen het belang van onze partners. We zorgen voor overzicht op ons areaal door informatie aan de regio aan te leveren. We zijn een partner in de keten met wie het goed samenwerken is. We helpen elkaar waar nodig en bewaken dat er voor iedereen een prettige en veilige sfeer is om samen te werken en waar ruimte is voor een kritische noot om als cluster te leren en verder te ontwikkelen. Een cluster waar medewerkers trots & tevreden zijn en staan voor hetgeen wat ze doen.

Bijzonderheden

Het cluster heeft een projectdag, waarop de medewerkers worden verwacht op kantoor te zijn.

De projectdag is momenteel gesteld op de dinsdag, waarop het gehele projectteam in Roermond aanwezig is.

Essentiële competenties

 • RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend;
 • Klantgerichtheid;
 • Analyserend vermogen;
 • Samenwerken;
 • Plannen en organiseren;

Vacature categorie: Overheid
Type vacature: 24 tot 40 uur per week
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx